News |Colloquium ‘Nurturing Leaders: Generative Communities’, from 9-10 January 2018, Atchison – Kansas (US)

Looking back on an interesting colloquium ‘Nurturing Leaders: Generative Communities’ at the St. Benedict’s Abbey and Mount St. Scholastica Monastery (Atchison, Kansas). I presented a paper ‘The post-secular: challenges and opportunities for nurturing leadership within religious communities’. With my colleagues James Leachman osb and Daniel McCarthy osb of the Research Unit Pastoral Theology and Empirical Theology (KU Leuven).

Nieuws | Aanstelling leerstoel ‘Leiderschap, communicatie en identiteit binnen religieuze gemeenschappen en organisaties’ (KU Leuven, 2018-2022)

Op woensdag 20 december 2017 kreeg ik het fijne nieuws dat de Bijzondere Academische Raad (KU Leuven) mij als docent selecteerde voor de deeltijdse positie “Leiderschap, communicatie en identiteit binnen religieuze gemeenschappen en organisaties” (2018-2022) aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen. (https://theo.kuleuven.be)

Nieuws | Start bevraging noden en potenties van kloostergemeenschappen

Van 1 juli 2017 tot 31 augustus loopt er een bevraging die zich richt tot alle Vlaamse hoofdhuizen van kloostergemeenschappen. Deze bevraging kadert in een onderzoek naar de herwaardering van religieus erfgoed, waarbij we specifiek focussen op het scheppen van kansen voor een duurzame toekomst voor kloostergemeenschappen en hun patrimonium binnen de Kerk en de bredere samenleving.

Collectief32 trekt dit onderzoek, met ondersteuning van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (KU Leuven), de URV (Unie van de Religieuzen van Vlaanderen), het CRKC (Centrum voor Religieuze kunst en Cultuur) en de UHasselt.

Interview | in het radionieuws op Radio 1 over het dalend aantal actieve priesters (04/05/2017)

“In een parochie werken nog veel andere mensen”

Volgens Wim Vandewiele, godsdienstsocioloog aan de KU Leuven zijn de cijfers van Kerk & Leven nog een vrij optimistische voorspelling. “De cijfers houden geen rekening met de hoge gemiddelde leeftijd van de clerus en het bijgevolg hogere risico op ziekte en overlijden. Ze tonen wel duidelijk aan dat de kerk in Vlaanderen zich in een systeemcrisis bevindt”, stelt hij.

Vandewiele benadrukt wel dat de Kerk de nadruk te hard legt op de figuur van de priesters. In een parochie werken nog veel andere mensen dan de priester. “Je hebt diakens, parochie-assistenten en vrijwilligers. Zij verzetten ook heel wat werk. Ik pleit ervoor naar het geheel van dat menselijk kapitaal te kijken.”

Herbeluister het interview op Radio 1 via volgende link.

 

Lees het artikel op deredactie.be via volgende link.

 

Lees ook het interview in De Standaard via volgende link.

 


Lees ook het interview in Het Nieuwsblad via volgende link.

 

Analyse | “Weinig arbeiders voor de oogst van de Heer: priesterschaarste dwingt bisdommen tot keuzes” in Kerk & Leven (03/05/2017)

Priesterschaarste dwingt bisdommen tot keuzes

De komende jaren zal Vlaanderen almaar minder priesters tellen. In 2030 zal het aantal actieve priesters (dus niet de gepensioneerde priesters die in de parochie een handje toesteken) in de Vlaamse bisdommen zowat zijn gehalveerd. Aan de hand van de jaarboeken van de bisdommen zochten we uit hoe veel priesters in 2020, 2025 en 2030 jonger zullen zijn dan zeventig, zonder rekening te houden met nieuwe roepingen. Kunnen onze bisdommen in 2020 nog rekenen op 400 priesters (bij hen ook de religieuzen en missionarissen die vandaag actief zijn in de parochiepastoraal), dan zal dat aantal in 2030 zijn gekrompen tot 237. Op het bisdom Brugge na, zullen alle Vlaamse bisdommen tegen dan een actief priesterkorps tellen van minder dan vijftig.

„Dat is nog een vrij optimistische voorspelling”, meent Wim Vandewiele, godsdienstsocioloog aan de KU Leuven. „Jullie cijfers houden immers geen rekening met de hoge gemiddelde leeftijd van de clerus en het bijgevolg hogere risico op ziekte en overlijden. Ze tonen wel duidelijk aan dat de Kerk in Vlaanderen zich in een systeemcrisis bevindt. Lange tijd leefden we hier in een soort ‘rijke roomse rijk’ met veel parochiepriesters en religieuzen. Daarmee waren we in de wereld een uitzondering, maar het leidde ertoe dat de Kerk in Vlaanderen moeilijk leerde omgaan met schaarste.”

Lees het gehele artikel via volgende link.

Analyse | Onderzoek bij priesters Bisdom Luik wijst op kerkelijke systeemcrisis in Kerk & Leven (09/11/2016)

Een recente enquête bij alle priesters in het bisdom Luik baart opzien. Niet zozeer de eenzaamheid of de vloedgolf aan taken blijken te leiden tot een intens gevoel van onbehagen, maar het gebrek aan toekomstperspectief en het onvermogen van het instituut om daarop te reageren.

Wim Vandewiele, godsdienstsocioloog aan de KU Leuven, vindt het Luikse onderzoek zeer geloofwaardig – maar liefst 34 procent van de priesters werkte eraan mee – en de bevindingen verbazen hem allerminst. „Vele tekens wijzen inderdaad op een kerkelijke systeemcrisis, veroorzaakt door maatschappelijke en binnenkerkelijke overgangsprocessen, waarop de Kerk en haar personeel niet afdoende vooraf inspeelden”, meent Vandewiele.

Lees het gehele artikel via volgende link.

1

 

Overview lectures Dom Michael Casey ocso (13 till 24 October 2016)

From 13 till 24 October 2016 Dom Michael Casey ocso will give five lectures. I’m honored to coordinate his program. 

The schedule of his lectures:

Sunday 16 October (UK, London, Benedictine Institute, Ealing Abbey) 

Theme: New Monasticism and the Search for Meaning 

More information: click this link.

Monday 17 October (UK, London, Benedictine Institute, Ealing Abbey)

Theme: Monastic identity in Contemporary Societies: Developments and Self-Positioning 

More information: click this link.

Tuesday 18 October (Belgium, Leuven, Liturgical Institute KU Leuven, Abdij Keizerberg)

Theme: Individu en gemeenschap – liturgische ervaringen in een monastieke context (lecture in English)

More information: click this link.

Wednesday 19 October (Belgium, Antwerp, UCSIA)

Theme: De constructieve en kritische rol van religieus leven (lecture in English)

More information: click this link.

Sunday 23 October (The Netherlands, Tilburg, Liturgical Institute KU Leuven, Abdij Koningshoeven)

Theme: Individu en gemeenschap – monastieke spiritualiteit als signaal van de huidige tijd (lecture in English)

More information: click this link.

Nieuwe bijdrage in rubriek ‘zin of onzin’ op Magazijn.community


Wim Vandewiele vraagt zich af hoe een samenleving die beweert dat ze vanuit het gelijkheidsprincipe streeft naar maximale gelijkheid tussen mensen, tegelijkertijd ook ongelijkheid in stand kan houden en zelfs nieuwe vormen van ongelijkheid – al dan niet bewust – toelaat. Kunnen George, Matteüs of Lucas ons helpen? Lees via deze link de volledige bijdrage. 

Research, publications & biography