Nieuws / News | plechtige inhuldiging ‘Leerstoel Priester Léon de Foere’ / solemn inauguration ‘Priest Léon de Foere Chair’l

Op maandag 4 juni 2018 vindt de plechtige inhuldiging plaats van de ‘Leerstoel Priester Léon de Foere’ in de Maurits Sabbebibliotheek, waarvan ik met trots titularis zal zijn. / On Monday 4th of June, the solemn inauguration of the new ‘Priest Léon de Foere Chair’ will take place at the Maurits Sabbe library. I’m proud to be the Chairholder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *