Bibliography / Bibliografie

VANDEWIELE, W. (2018), ‘The post-secular society: challenges and opportunities for nurturing leadership within religious communities’, at Colloquium decimum: Generative Communities: Nurturing leadership, 9 & 10 January 2018, Atchison (Kansas): St. Benedicts’s Abbey

CLAEYS, J., KNAPEN P., COCKELAERE P., VANDEWIELE W. (2017), ‘Dialoog in de diepte. Bron van leiderschaps- en organisatieontwikkeling’ in Handelingen: Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap, 44 (1), 39-49.

VANDEWIELE, W. (2016), ‘Levensbeschouwelijk Vlaanderen. Een godsdienstsociologische analyse aan de hand van het cohortenmodel’ in Pastorale Perspectieven, 10 (171), 10-19

VANDEWIELE, W. (2016), ‘Ongelijkheid: George, Matteüs of … Lucas?’ op Magzijn.community, (online)

VANDEWIELE, W. (2016), ‘Role and Quality of Monastic Community Life Challenged by Societal Transitions. An Ethnographic Case-study of the Trappist Community of the Abbey of Sint-Sixtus’ in Journal Teologic, 15 (1), 59-89 (online)

VANDEWIELE, W. (2016), ‘Langs het pad van de postulant. Binnenkijken in de trappistenabdij van Westvleteren’, Antwerpen: Halewijn, 166 p.

VANDEWIELE, W. (2015), ‘Overleven jullie de toekomst of willen jullie met toekomst leven?’ op Magzijn.community, (online)

VANDEWIELE, W. (2015), ‘Toekomst abdijgemeenschappen onder druk? Rol en kwaliteit van het monastieke gemeenschapsleven uitgedaagd door maatschappelijke transitiebeweging’ in Religie & Samenleving, 10 (1), 25-43

VANDEWIELE, W. & LATRE, S. (2015), ‘Onderzoeksrapport leeronderzoek: Tradities als referentiekader bij jongeren tussen 18 en 25 jaar’, Antwerpen: Universiteit Antwerpen, 216 p.

VANDEWIELE, W. (2015), ‘Book review: Annual Review of the Sociology of Religion 2013. Volume 4: Prayer in Religion and Spirituality. Written by Giordan, G. & Woodhead, L.’ in Journal of Empirical Theology, 28 (1), 150-151

VANDEWIELE, W. (2015), ‘Opinieartikel: Hoe Franciscus en Bonny nieuws  maken’ op deredactie.be, (online)

VANDEWIELE, W. (2014), ‘Contemplatieve abdijgemeenschappen in de 21ste eeuw. Een etnografische studie naar het hedendaagse contemplatieve gemeenschapsleven’, Leuven: KU Leuven, 255 p.

VANDEWIELE, W. (2014), ‘Opinieartikel: Beter laat dan nooit investeert de KULeuven in een opleiding islam’ op Knack.be, (online)

VANDEWIELE, W. & BUNNEGHEM, M. (2014), ‘Onderzoeksrapport leeronderzoek: Magische Plekken in Stad Antwerpen. Een exploratief onderzoek naar betrokkenheid en conventies op openbare plaatsen van de stad Antwerpen.’, Antwerpen: Universiteit Antwerpen, 58 p.

BUELENS, E., ZUTTERMAN, F., VANDEWIELE, W. (2014), ‘Onderzoeksrapport Psychosociale ondersteuning van kankerpatiënten en hun naasten door vrijwilligers in de thuiszorg’, Antwerpen: IKKS VZW, 111 p. (Download)

VANDEWIELE, W. & CLAERHOUT, S. (2014), ‘Vrije Tribune: De zoektocht naar geluk staat onder druk’ op Knack.be, (online)

VANDEWIELE, W. (2014), ‘Opinieartikel: De paus geeft een krachtig signaal’ op Deredactie.be, (online)

DEZUTTER, J., CASALIN, S., WACHOLTZ, A., LUYCKX, K., HEKKING, J., VANDEWIELE, W. (2013), ‘Meaning in life: an important factor for the psychological well-being of chronically ill patients?’ in Journal of Rehabilitation Psychology, 58(4), 334-341

VANDEWIELE, W. (2013), ‘Opinieartikel: De paus geeft een krachtig signaal’ op Deredactie.be (online)

JUCHTMANS, G., VERMEIRE, T., HEKKING, J., GIJSELINCKX, C., VANDEWIELE, W. (2013), ‘Naar een vitale toekomst voor parochiecentra?’, Antwerpen: IKKS VZW, 42 p.

CLAEYS, J. & VANDEWIELE, W. (2013), ‘Opiniebijdrage: Vanackere en de onmogelijke spagaat tussen perceptie en waarheid’ op Knack.be, (online)

VANDEWIELE, W. & CLAEYS, K. (2013), ‘Opinieartikel: Gokken met het sociaal kapitaal van Vlaanderen?’ op Deredactie.be, (online)

VANDEWIELE, W. & BUNNEGHEM, M. (2012), ‘Onderzoeksrapport leeronderzoek: levensbeschouwelijk ‘G4′ in stad Antwerpen. Een exploratieve studie naar leiderschap en gemeenschap in een postseculiere samenlevingscontext’, Antwerpen: Universiteit Antwerpen, 109 p.

VANDEWIELE, W. (2012), ‘Gedoemd tot inter- en intralevensbeschouwelijk divers samenleven.’ in De Gids op Maatschappelijk Gebied, 25-29

HEKKING, J. & VANDEWIELE, W. (2011), ‘Onderzoeksrapport: zingevingsvragen en leefwereld van chronisch zieken tussen 40 en 65 jaar’, Antwerpen: IKKS VZW, 94 p.

VANDEWIELE, W. (2010), ‘Catacombenkerk in stad Antwerpen: naar een vitale kerkelijke presentie in de binnenstad’ in BASTIAENS, J & VAN LANGENDONCK, G. (eds), Op zoek naar gemeenschap in een godvergeten tijd, Antwerpen: Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen VZW

VANDEWIELE, W. (2009), ‘Scheiding tussen kerk en staat vraagt dialoog’ in Tertio

VANDEWIELE, W. (2008), ‘Review: Religion inside and outside traditional institutions – Streib (ed.)’ in Tijdschrift voor Theologie, 48 (2), 218-219

.

Research, publications & biography