Categorie archief: News

Nieuws / News | plechtige inhuldiging ‘Leerstoel Priester Léon de Foere’ / solemn inauguration ‘Priest Léon de Foere Chair’l

Op maandag 4 juni 2018 vindt de plechtige inhuldiging plaats van de ‘Leerstoel Priester Léon de Foere’ in de Maurits Sabbebibliotheek, waarvan ik met trots titularis zal zijn. / On Monday 4th of June, the solemn inauguration of the new ‘Priest Léon de Foere Chair’ will take place at the Maurits Sabbe library. I’m proud to be the Chairholder.

News |Colloquium ‘Nurturing Leaders: Generative Communities’, from 9-10 January 2018, Atchison – Kansas (US)

Looking back on an interesting colloquium ‘Nurturing Leaders: Generative Communities’ at the St. Benedict’s Abbey and Mount St. Scholastica Monastery (Atchison, Kansas). I presented a paper ‘The post-secular: challenges and opportunities for nurturing leadership within religious communities’. With my colleagues James Leachman osb and Daniel McCarthy osb of the Research Unit Pastoral Theology and Empirical Theology (KU Leuven).

Overview lectures Dom Michael Casey ocso (13 till 24 October 2016)

From 13 till 24 October 2016 Dom Michael Casey ocso will give five lectures. I’m honored to coordinate his program. 

The schedule of his lectures:

Sunday 16 October (UK, London, Benedictine Institute, Ealing Abbey) 

Theme: New Monasticism and the Search for Meaning 

More information: click this link.

Monday 17 October (UK, London, Benedictine Institute, Ealing Abbey)

Theme: Monastic identity in Contemporary Societies: Developments and Self-Positioning 

More information: click this link.

Tuesday 18 October (Belgium, Leuven, Liturgical Institute KU Leuven, Abdij Keizerberg)

Theme: Individu en gemeenschap – liturgische ervaringen in een monastieke context (lecture in English)

More information: click this link.

Wednesday 19 October (Belgium, Antwerp, UCSIA)

Theme: De constructieve en kritische rol van religieus leven (lecture in English)

More information: click this link.

Sunday 23 October (The Netherlands, Tilburg, Liturgical Institute KU Leuven, Abdij Koningshoeven)

Theme: Individu en gemeenschap – monastieke spiritualiteit als signaal van de huidige tijd (lecture in English)

More information: click this link.

Participation on the conference ‘Ecclesiology and Ethnography: Two Worlds or One?’.

From 2 till 5 December 2015 (Bucharest) I’ll participate on the conference ‘Ecclesiology and Ethnography: Two Worlds or One?‘. I’ll present a paper ‘Role and quality of monastic community life challenged by societal transitions. An ethnographic case-study of the Trappist community of the Abbey of Sint-Sixtus’.

 

Opinie | ‘Ombuigen of barsten na #ParisAttacks?

De drieste aanslagen van IS in Parijs, nu een week geleden, veroorzaakten een schokgolf tot ver buiten de grenzen van Frankrijk en Europa. ‘Wat drijft mensen tot zulke waanzin?’ Een ogenschijnlijk eenvoudige vraag die hoogstwaarschijnlijk ook de komende weken nog door mijn hoofd zal malen. En daar zal ik niet alleen in zijn. Een voorzichtige poging om deze vraag te beantwoorden, creëert een bijzonder gevoel van onvrede bij mijzelf. En de vraag is dan natuurlijk wat wij met deze onvrede in de komende tijd zullen doen: ombuigen of laten barsten?

 

Machteloosheid

Een onbehaaglijk gevoel van machteloosheid bekruipt mij bij het bekijken van zo’n asociale en zinloze, doch perverse vorm van religieus geïnspireerd sociaal handelen. Excuseer? Zijn terroristische daden sociaal van aard? Helaas wel. Vanuit het standpunt van terroristen is het zaaien van terreur bij uitstek sociaal, omdat hun wandaden direct gericht zijn op andere mensen, meer specifiek op het zo angstig mogelijk maken van zoveel mogelijk andere medeburgers. Dat we ons daarbij machteloos voelen, is normaal omdat zulke acties nauwelijks te verhinderen zijn en we de achterliggende drijfveren van deze terroristen niet begrijpen.

Onbegrip

Een even onbehaaglijke gevoel van onbegrip komt voort uit het feit dat we weinig weten over de individuele drijfveren van terroristen om zich te verenigen en over te gaan tot terroristische aanslagen. We kennen helaas wel de gevolgen ervan, reageren op deze horror, maar het ontbreekt ons alsnog aan accurate kennis over de oorzaken van het religieus geïnspireerd terrorisme dat ons treft. Volgens mij is deze kennis essentieel om de actuele en toekomstige spiraal van zinloos geweld om te buigen en daarover terug controle te krijgen.

Knullige omgang met religieuze verscheidenheid

Een laatste onbehaaglijke gevoel van onvrede betreft de moeilijke omgang van de West-Europese seculiere samenleving, zowel binnen als buiten de eigen landsgrenzen, met de verscheidenheid aan vormen van religieus denken en handelen. En ja, dan heb ik het ook over het christelijke denken en handelen. De boodschap van overheden aan gelovige medeburgers en gemeenschappen is al te vaak gericht op het zich moeten aanpassen aan de seculiere maatschappij waarin religie steeds verder teruggedrongen wordt in de strikte privésfeer. Het stuitende gebrek aan empathie veroorzaakt onvermijdelijk onbegrip en vervreemding.

Kortom, onze op zijn minst ‘knullige’ omgang met religieuze verscheidenheid is naar mijn mening zowel oorzaak als gevolg van wat ons vandaag parten speelt. Hoe kunnen we in zo’n klimaat de spiraal van geweld ombuigen? Het zal veel meer empathie vergen naar gelovigen toe. Maar net dat is natuurlijk verre van evident nu de emoties, terecht, nog hoog oplaaien. Toch is het de enige weg: ombuigen! Want anders rest er ons niet anders dan barsten.