Lectures / Lezingen

Lezing | “Religie in Vlaanderen anno 2016!? Een verkenning langs het pad van de postulant.

Waarom hebben Vlamingen vandaag toch zo’n moeilijke verhouding ten opzicht van religie en levensbeschouwing? Om een antwoord te vinden op deze vraag vertrekken we vanuit het insidersperspectief van een cultuureigen religieus ‘geradicaliseerde’ groep mensen: de trappisten. Eerder dan religieuze radicalisering te bekijken vanuit een gemediatiseerde negatieve perceptie op religie, gaan we dieper in op een groep mensen die er vandaag nog bewust voor kiest om zijn leven en samenleven vorm te geven door zich voluit te richten op de ‘radices’ of wortels van zijn geloof. We verdedigen de stelling dat de stroeve verhouding ten opzicht van religie en levensbeschouwing het resultaat is van een eigensoortige en bijzonder snelle evolutie die Vlaanderen op het levensbeschouwelijk vlak heeft doorgemaakt en op heden resulteert in een drietal te onderscheiden levensbeschouwelijke cohorten.

—-

Materiaal: beamer

Achtergrondinfo: Boek: ‘Langs het Pad van de Postulant. Binnenkijken in de trappistenabdij van Westvleteren’ (2016, Halewijn)

Reservering:  wim.vandewiele@kuleuven.be | 0474/64.79.54

 

Research, publications & biography