Interview | Boek over het leven in de Sint-Sixtusabdij op Focus|WTV

Screenshot reportage FocusWTV

Dat kom je te weten in het nieuwe boek ‘Langs het pad van de postulant’. Socioloog Wim Vandewiele uit Wingene was een half jaar te gast bij de paters , in het kader van zijn doctoraatstudie.  De resultaten van zijn observatie geven een unieke kijk op het dagelijkse reilen en zeilen in de abdij.

De architectuur is daarbij zijn invalsweg. De verschillende plaatsen in het klooster worden één na één verkend. Zo ontdekt de lezer heel wat over zowel de bedoeling van deze manier van leven.

Bekijk de reportage met interview via deze link.

Article | Role and Quality of Monastic Community Life Challenged by Societal Transitions. An Ethnographic Case-Study of the Trappist Community of the Abbey of Sint-Sixtus

Read my article ‘Role and Quality of Monastic Community Life Challenged by Societal Transitions. An Ethnographic Case-Study of the Trappist Community of the Abbey of Sint-Sixtus‘ in Journal Teologic (Vol 15, Nr. 1 (2016): 59-89)

Abstract: The religious landscape of present-day Western-European society is characterized on the one hand by a high level of secularization and on the other by an increased religious plurality (Berger 2000). The values intrinsic to a religiously oriented life in community are often diametrically opposed to the dominant Western-European thinking patterns such as individualism, utilitarianism and scientism. It is in this context not self-evident to consciously choose monastic life and it is moreover difficult to remain committed as a monk or a nun to a life characterized by a quasi-linear continuity and by exceptional obligations and limitations (Merkle 1992).

This article starts out by focusing briefly on an ethnographic study describing the physical and social environment of a specific contemplative Trappist community, the Abbey of Sint-Sixtus in Westvleteren (Belgium), thus contributing to the creation of a more objective image of contemplative orders in today’s society. It concludes with an analysis of the societal transition that challenges the role and the quality of present-day monastic community life.

Boekvoorstelling op 18 mei 2016 (17u) | Langs het pad van de postulant. Binnenkijken in de trappistenabdij van Westvleteren

BOEKVOORSTELLING | LANGS HET PAS VAN DE POSTULANT. BINNENKIJKEN IN DE TRAPPISTENABDIJ VAN WESTVLETEREN
De manier waarop we naar iets kijken, bepaalt mee wat we te zien krijgen. In dit boek kiest Wim Vandewiele voor een heel eigen pad om in een trappistenabdij, de Sint-Sixtusabdij te Westvleteren, binnen te kijken. De architectuur is zijn invalsweg. De verschillende plaatsen in het klooster worden één na één verkend. Zo ontdekken we heel wat over zowel de bedoeling van deze manier van leven als over het samenleven zelf. Om op onze wandeling niet te verdwalen, volgen we de weg die iemand die nieuw is in de abdij, een postulant, aflegt. Dat verzekert ons van een onbevangen kijk op deze wel heel eigen manier van leven achter de muren van het slot. Het boek is gebaseerd op antropologisch-sociologisch onderzoek.Wim Vandewiele is godsdienstsocioloog en sociaal-cultureel antropoloog. Hij is als gastdocent verbonden aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven.
160025_LR0_uitnodiging Westvleteren2-page-001
160025_LR0_uitnodiging Westvleteren2-page-002

PROGRAMMA BOEKVOORSTELLING 18 MEI 2016
• Inleiding door Joris Geldhof, coördinator onderzoekseenheid
Pastoraaltheologie en Empirische Theologie
• Voorstelling van het boek door auteur Wim Vandewiele,
gastdocent aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen
• Het boek bekeken vanuit het perspectief van de monastieke
studies door Thomas Quartier osb, docent onderzoekseenheid
Pastoraaltheologie en Empirische Theologie
• Overhandiging van de eerste exemplaren van het boek
door Toon Osaer, directeur van Uitgeverij Halewijn
• Receptie
De boekvoorstelling gaat door op woensdag 18 mei 2016 van 17u t.e.m. 18u in de Faculteit Theologie en Religiewetenschapen (KU Leuven), Kleine Aula (MTC 00.15), Sint-Michielsstraat 6, 3000 Leuven.
Download de uitnodiging (PDF) en verstuur deze gerust door naar mogelop ijke geïnteresseerden die u kent. 

U kan het boek (€19,95) bestellen via Uitgeverij Halewijn

 

Boek | Langs het pad van de postulant. Binnenkijken in de trappistenabdij van Westvleteren

ScreenShot067

De manier waarop we naar iets kijken, bepaalt mee wat we te zien krijgen. In dit boek kiest Wim Vandewiele voor een heel eigen pad om in een trappistenabdij, de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren, binnen te kijken. De architectuur is zijn invalsweg. De verschillende plaatsen in het klooster worden één na één verkend. Zo ontdekken we heel wat over zowel de bedoeling van deze manier van leven als over het samenleven zelf. Om op onze wandeling niet te verdwalen, volgen we de weg die iemand die nieuw is in de abdij, een postulant, aflegt. Dat verzekert ons van een onbevangen kijk op deze wel heel eigen manier van leven achter de muren van het slot. Het boek is gebaseerd op antropologisch-sociologisch onderzoek.

Wim Vandewiele is godsdienstsocioloog en sociaalcultureel antropoloog. Hij is als gastdocent verbonden aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven.

Bestel het boek via Uitgeverij Halewijn

Overleven jullie de toekomst of willen jullie met toekomst leven?

Mijn eerste bijdrage in de rubriek Zin of Onzin (december 2015) op het digitale zingevingplatform Magazijn.

 ‘Velen willen wel leven met toekomst, maar krijgen vaak weinig speelruimte in hun oefenveld van leven en samenleven.’

Soms kan één woord in een zin voldoende zijn om je af te vragen waarom je vertraagt in het ploeteren door de eindeloze informatiestroom. In de vraag of we de toekomst overleven of net met toekomst willen leven, merk ik dat het werkwoord willen me niet onverschillig laat. Eerder zelfs lichtjes irriteert. Wie zou nu niet met toekomst willen leven? [Lees volledige artikel op Magazijn]

Participation on the conference ‘Ecclesiology and Ethnography: Two Worlds or One?’.

From 2 till 5 December 2015 (Bucharest) I’ll participate on the conference ‘Ecclesiology and Ethnography: Two Worlds or One?‘. I’ll present a paper ‘Role and quality of monastic community life challenged by societal transitions. An ethnographic case-study of the Trappist community of the Abbey of Sint-Sixtus’.

 

Opinie | ‘Ombuigen of barsten na #ParisAttacks?

De drieste aanslagen van IS in Parijs, nu een week geleden, veroorzaakten een schokgolf tot ver buiten de grenzen van Frankrijk en Europa. ‘Wat drijft mensen tot zulke waanzin?’ Een ogenschijnlijk eenvoudige vraag die hoogstwaarschijnlijk ook de komende weken nog door mijn hoofd zal malen. En daar zal ik niet alleen in zijn. Een voorzichtige poging om deze vraag te beantwoorden, creëert een bijzonder gevoel van onvrede bij mijzelf. En de vraag is dan natuurlijk wat wij met deze onvrede in de komende tijd zullen doen: ombuigen of laten barsten?

 

Machteloosheid

Een onbehaaglijk gevoel van machteloosheid bekruipt mij bij het bekijken van zo’n asociale en zinloze, doch perverse vorm van religieus geïnspireerd sociaal handelen. Excuseer? Zijn terroristische daden sociaal van aard? Helaas wel. Vanuit het standpunt van terroristen is het zaaien van terreur bij uitstek sociaal, omdat hun wandaden direct gericht zijn op andere mensen, meer specifiek op het zo angstig mogelijk maken van zoveel mogelijk andere medeburgers. Dat we ons daarbij machteloos voelen, is normaal omdat zulke acties nauwelijks te verhinderen zijn en we de achterliggende drijfveren van deze terroristen niet begrijpen.

Onbegrip

Een even onbehaaglijke gevoel van onbegrip komt voort uit het feit dat we weinig weten over de individuele drijfveren van terroristen om zich te verenigen en over te gaan tot terroristische aanslagen. We kennen helaas wel de gevolgen ervan, reageren op deze horror, maar het ontbreekt ons alsnog aan accurate kennis over de oorzaken van het religieus geïnspireerd terrorisme dat ons treft. Volgens mij is deze kennis essentieel om de actuele en toekomstige spiraal van zinloos geweld om te buigen en daarover terug controle te krijgen.

Knullige omgang met religieuze verscheidenheid

Een laatste onbehaaglijke gevoel van onvrede betreft de moeilijke omgang van de West-Europese seculiere samenleving, zowel binnen als buiten de eigen landsgrenzen, met de verscheidenheid aan vormen van religieus denken en handelen. En ja, dan heb ik het ook over het christelijke denken en handelen. De boodschap van overheden aan gelovige medeburgers en gemeenschappen is al te vaak gericht op het zich moeten aanpassen aan de seculiere maatschappij waarin religie steeds verder teruggedrongen wordt in de strikte privésfeer. Het stuitende gebrek aan empathie veroorzaakt onvermijdelijk onbegrip en vervreemding.

Kortom, onze op zijn minst ‘knullige’ omgang met religieuze verscheidenheid is naar mijn mening zowel oorzaak als gevolg van wat ons vandaag parten speelt. Hoe kunnen we in zo’n klimaat de spiraal van geweld ombuigen? Het zal veel meer empathie vergen naar gelovigen toe. Maar net dat is natuurlijk verre van evident nu de emoties, terecht, nog hoog oplaaien. Toch is het de enige weg: ombuigen! Want anders rest er ons niet anders dan barsten.


 

Research, publications & biography